Chris Pitsiokos Trio with Frank Gratkowski Live at Spectrum 2014-12-09

Band: Chris Pitsiokos Trio + Frank Gratkowski

Videographer: Don Mount