Button Trio Live at the Stone 2014-07-30

Band: Button Trio (Stephen Haynes, Joe Morris, Tyshawn Sorey)

Videographer: Don Mount